"ΦΙΛΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΟΙΜΗΝ - ΕΤΟΣ ΠΑΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2017 - ΑΡΙΘ. 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2018

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ.

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

Πατριαρχική Απόδειξις Χριστουγέννων 2017